REGLAMENT DE LA XXVI EDICIÓ DE LA TRAVESSA


Definició

La Travessa és una marxa de bicicleta de muntanya no competitiva co-organitzada per Promoevents Club Ciclista Esportiu i el Club Ciclista Sant Joan Despí, aquesta prova té el seu recorregut per trams de camins, pistes, senders i carreteres obertes al trànsit de vehicles i persones, cal respectar les normes de circulació i conducta en tot moment tal com contemplen les actuals normes de circulació i seguretat viària.

L’inici de la prova està previst per l'1 d’octubre a les 8h del matí a la Rambla Josep Maria Jujol a la població de Sant Joan Despí i el seu final a l’Ermita de Santa Cecília de les muntanyes de Montserrat, amb un recorregut de 71,5 km i un desnivell positiu de 1733 metres, la seva dificultat és moderada, amb una altitud màxima de 663 metres i una mínima de 10 metres.Inscripció

Les inscripcions de la 26a Travessa es realitzaran des del 4 d’agost fins al 29 de setembre en dos períodes d’inscripcions amb els preus i condicions següents:

 • Del 4 d’agost al 8 de setembre 2023 es garanteix el lliurament del mallot en el moment de la recollida del dorsal.
  • El preu pels participants federats és de 40€.
  • El preu pels participants no federats és de 45€, incloent-hi l'assegurança.
 • Del 9 de setembre al 29 de setembre el lliurament del mallot es farà una vegada passada la Travessa a la seu del Club Ciclista Sant Joan Despí en horari concertat o d’atenció al públic.
  • El preu pels participants federats és de 44€.
  • El preu pels participants no federats és de 49€, incloent-hi l'assegurança.

Les inscripcions es realitzaran a través de la plataforma d’inscripcions Dsport, indicant totes les dades que es sol·liciten.

No es permet el mercantilisme, sorteig i altres amb les inscripcions de la prova, no serà per tant responsabilitat de l’organitzador aquestes i pot implicar la pèrdua dels drets d’inscripció.

La inscripció inclou:

 • L’assegurança d’accidents tant per federats com no federats
 • Assegurança de Responsabilitat Civil
 • Xip i dorsal per control de temps
 • Bossa del/la participant
 • Utilització de totes les infraestructures de la marxa com: avituallaments, senyalitzacions, etc.
 • Assistència de dues ambulàncies, moto medicalitzada i servei mèdic.
 • Moto d'obertura de la prova
 • Reportatge fotogràfic dels participants
 • Mallot
 • Buf de la Travessa
 • Medalla Finisher per tots els inscrits que completin el recorregut de la Travessa.

Es podrà inscriure qualsevol persona que el dia de la prova tingui més de 16 anys. Els menors de 18 anys hauran d'aportar una autorització signada pels progenitors.Recollida de dorsals

La recollida del dorsal de la marxa es realitzarà al poliesportiu Salvador Gimeno de Sant Joan Despí, els dies 28 i 29 de setembre de 19 hores a 21 hores. El 30 de setembre des de les 10 hores a les 14 hores i l’1 d’octubre des de les 7 hores a les 7,45 hores.

Per recollir el dorsal, els/les participants han de presentar el DNI o el carnet de conduir. En el cas d'estar Federats/des, ho hauran d'acompanyar amb la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme.

Els participants menors de 18 anys, a més del DNI, hauran d'aportar una autorització signada pel/la seu/va tutor/a amb còpia del DNI del/la mateix/a.Anul·lacions

En el cas d’anul·lació de la prova per inclemències climatològiques o un altre tipus de causa de força major que impossibilitin la celebració de la 26a edició de La Travessa o canvi de recorregut. L’organització no assumirà cap cost ni cap devolució de les inscripcions de la prova o altres despeses derivades.Acceptació electrònica

Els participants inscrits a la Travessa hauran d’acceptar les condicions incloses en aquest reglament en el moment de la inscripció o bé una vegada rebin el mateix via e-mail. No es permetrà la inscripció i participació a cap persona que no accepti el present reglament.Responsabilitat de l'Organització

L’organitzador, col·laboradors, espònsors no es fan responsables dels accidents de les persones no inscrites en el formulari oficial o dels participants que abandonin el recorregut traçat i senyalitzat.

Serà responsabilitat exclusiva dels participants, les despeses, deutes o altres que qualsevol participant pugui contreure durant la marxa. D’igual manera l’organització no serà responsable dels accidents que els participants puguin causar a altres ciclistes, persones o objectes durant la celebració de la marxa.

L’organitzador, col·laboradors, espònsors no es faran responsables de les pèrdues, furts, abandonaments per força major o avaries de bicicletes o altres equipaments dels participants. El participant eximeix l’organitzador de qualsevol tipus de responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstancià, inclou trasllats o custòdia de bicicletes.Seguretat i Control

L’organitzador disposarà de personal en el recorregut amb identificació de seguretat i control per vetllar i donar cobertura en les cruïlles, enllaços, llocs de perill i avituallaments. El participant haurà de respectar i complir les indicacions que es donin per part d’ells/elles i podran ser expulsats sense cap dret de la marxa si incompleixen les normes establertes i les indicacions del personal col·laborador de la prova. També aquells participants que no superin els controls de pas establerts per l’organitzador, embrutin l’entorn amb deixalles de plàstic o qualsevol altre, abandonin el recorregut traçat de la marxa, seran expulsats de la marxa. L’organització es reserva el dret d’Admissió a la participació a la 26 edició de La Travessa.Drets d'imatge

L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el/la participant autoritza als organitzadors de “La Travessa” a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu consentiment perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la prova en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica.Informació sobre Protecció de Dades

La protecció de dades i política de Venda i devolucions, es pot consultar a la plana d’inscripcions gestionada per DSport (www.dsport.cat)

A més a més, el Club Ciclista Sant Joan Despí i Promoevents club ciclista esportiu com co-organitzadors de la prova, amb direcció Carrer Bon Viatge, 37 1r pis 08970 Sant Joan Despí, Telèfon 93 37339 12 i correu e info@ccsjd.org, també disposarà d’aquestes dades.Desenvolupament de la Prova
Sortida

La sortida es realitzarà a la rambla Josep Mª Jujol de Sant Joan Despí a les 8 hores, a les rodalies del Poliesportiu Salvador Gimeno. L’accés s’efectuarà per la zona de control de xips ubicada a la mateixa rambla cantonada amb c/ Torrent d’en Negre, el pas per aquest accés és obligat per tots els participants i s’haurà d’efectuar amb la bicicleta i el dorsal col·locat a la part davantera del manillar. Una vegada s’accedeix al recinte tancat, no es pot sortir del mateix.

Les primeres files de sortida de la Travessa són reservades per als membres del Club i espònsors.

Tots els participants estan obligats a seguir les instruccions de l’Organització així com la senyalització del recorregut. No atendre aquestes suposarà l’expulsió de la marxa.


Temps límit

El temps límit que s’estableix per realitzar la marxa és de 8,45 hores per completar el recorregut, a comptar des de l’inici de la marxa previst a les 8 hores.

El tancament està previst a les 16,45 hores.

L’inici de la marxa vindrà marcat per una moto i el final de la prova pel vehicle de tancament, aquest serà el que marcarà el final dels participants en cada moment. Quant el vehicle de tancament de la marxa passi a un participant l’hi comunicarà que esta fora de la càpsula¿?? de la prova i, per tant, quedarà a tots els efectes retirat de la marxa.


Avituallaments

Durant el recorregut de la marxa s’instal·laran cinc avituallaments, seran aquests:


Arribada

L’arribada es troba a l’Ermita de Santa Cecília, dintre del paratge natural de Montserrat, es demana el major respecte a tot el recorregut de no llançar residus durant el mateix. A l’arribada es trobaran serveis de WC situats a pocs metres de la zona central. L’hora de tancament recordem que serà a les 16.45 hores.


Assistència tècnica

La Travessa tindrà assistència tècnica per tots els participants en la sortida de la prova, al punt del quart avituallament i a l'arribada a l'Ermita de Santa Cecília. D'igual manera comptarem amb una moto d'assistència tècnica durant el recorregut de la cursa. Aquesta assistència serà coberta per Manteca Assistence.


Equipament Participants

Tots els participants estan obligats a portar casc homologat de ciclisme i indumentària adequada per fer la prova i protegir-se de les inclemències del temps.

Es podrà participar amb bicicleta prevista d’assistència elèctrica, doncs no és una prova competitiva. La no utilització de casc i indumentària adequada, suposarà l’exclusió de la marxa sense dret a retorn d’inscripció.