Perfil
   TRACK


També podeu anar a l'enllaç de WIKILOC

 

   Control de pas

Cada control i avituallament té una hora màxima de pas.

Si supereu aquest temps màxim sereu retirats de la marxa.