La nostra acció se sustenta amb tres potes:

 

L’estratègica, que consisteix en mantenir permanents canals de comunicació amb les diverses administracions i estaments que tenen competències per influir en la millora de la mobilitat en bicicleta. Començant amb l’objectiu d’aconseguir tenir una xarxa ciclable que sigui segura, contínua i còmode. Això s’aconsegueix participant activament en l’elaboració i observança dels Plans de Mobilitat Urbana, proposant canvis en les ordenances municipals, exigint rigor en l’execució i els criteris de qualitat, impulsant mesures de discriminació positiva...

 

La segona pota, és la de l’acció cívica, encarregada de donar a conèixer els beneficis socials que proporciona la mobilitat en bicicleta, buscant la sensibilització i coordinació, amb l’objectiu de teixir sinèrgies entre les diverses entitats afins, tant en l’àmbit de la bicicleta com de la sostenibilitat.

 

La tercera pota és l’educativa, dirigida a totes les edats, però fent-ne un especial èmfasi als nens i nenes en edat escolar. Per això tenim un seguit de propostes en l’àmbit de l’assessorament i l’acompanyament, que posem a l’abast dels centres educatius.

 

  Acció estratègica

A l’entitat procurem estar informats sobre les planificacions que duen a terme els diferents organismes competents i estaments que influeixin, en relació a la bicicleta, mirant de donar el nostre punt de vista en les accions estratègiques que ens semblen més adients.


-LA BICICLETA Un vehicle per humanitzar les poblacions

Compromisos que proposem als partits polítics per incorporar­los al programa electoral 2015

 

 

-Propostes per el pla d’actuació del PMU de Sant Joan Despí (Pla de Mobilitat Urbana):

 

Oficina de la Bicicleta.

Síntesi sobre una idea elaborada per l’Espai BiciMobilitat i aportada com a proposta per incloure en el Pla d’Acció en el Pla de Mobilitat Urbana de Sant Joan Despí:
Creació d’un servei que vetlli pels interessos dels usuaris de la bicicleta urbana, anomenat Oficina de la Bicicleta, que podria incloure de manera gradual, una extensa Carta de Serveis.

 

1.Propostes per connectar els carrils bici de Sant Joan Despí.(Gener 2015)

2.Arranjament passeig del Canal.(Setembre 2014)

3.Continüitat en bicicleta de la Av. Barcelona.(Desembre 2014)

4.Connexió Rotonda Creu d'en Muntaner - Av. Generalitat. (Febrer 2015)

5.Aparcaments videovigilats. (Juliol 2013)

6.Canaló-bici a les escales.(Juliol 2013)

7.Aparcaments bici als edificis d’habitatges.(Abril 2013)

8.Proposta illa de vianants zona Bon Viatge.(Juny 2014)

9.Continuïtat en bicicleta a l’Avinguda de Barcelona.(Desembre 2014)

10.Deficiències carril bici C./ Jacint Verdaguer.(Gener 2016)

 

-Propostes per el PMMU (Pla Metropolità de Mobilitat Urbana):

 

1. Discrepància i nova proposta al carril bici de la B-23 Barcelona - Esplugues (Setembre 2014)

 

2. Carril bici C-245, Cornellà - Sant Boi (Setembre 2015)

 

3. Al·legacions projecte carril bici Barcelona-Esplugues per la B-23 (Gener 2016)

 

4. Impulsar per el 2016 que es faci un Pla Director de la Bicicleta a Sant Joan Despí.
Des de l’entitat farem tot allò que estigui a les nostres mans, perquè l’Ajuntament comenci a redactar un Pla Director de la Bicicleta per a Sant Joan Despí, que desenvolupi amb detall les actuacions que contempla el PMU i altres que passa per alt.

L’ATM, organisme amb atribucions reguladores però sense pressupost per executar, tracta de crear una xarxa de carrils bici interurbana que connecti nuclis de l’RMB que estiguin situats entre ells a menys de 8 km i que tinguin uns fluxos de mobilitat superiors als 5.000 desplaçaments diaris. La xarxa consta de 447 Km, i proposa executar en els primers 6 anys una primera fase d’uns 150 Km.
  Acció Cívica

Coordinació amb altres entitats que defensen l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport:
La manca de sensibilitat i poca cultura encara de la bicicleta en el nostre territori, fa molt oportuna la tasca de  les entitats sense ànim de lucre, que lluiten per aconseguir-li fer un espai digne i segur entre la jungla de vehicles motoritzats. Aquestes entitats reben molt poc recolzament institucional i encara son estigmatitzades per bona part de la població, això limita les forces per actuar i per tant fa encara més necessària la cooperació entre sí.
-Bici Baix Llobregat
-Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta (CCUB)
-La Saboga
-Promoció del Transport Públic (PTP)
-Ecomovilidad Barcelona

 

Cooperació amb estaments públics que tenen competències de mobilitat:
La gestió de la mobilitat a Catalunya queda repartida entre diversos organismes, amb unes competències i relacions entre ells, que son una mica canviants i confuses:
Ajuntament (Departament d’Urbanisme i Espai Públic), Consell Comarcal, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Departament de Territori i Sostenibilitat... A la vegada, al tractar-se de la bicicleta, hem de fer créixer la seva sensibilització social i això ens obliga a relacionar-nos estretament també amb les regidories de Medi Ambient, Educació i Policia Local.

 

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura:

La nostra entitat cada any col·labora en la Passejada en bicicleta de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, fent-ne promoció de l’esdeveniment i exercint tasques de seguretat de manera coordinada amb els altres clubs ciclistes i policies locals.

Des del club s’estan fent propostes a l’Ajuntament per millorar i estendre les activitats relacionades amb aquesta “Setmana” com per exemple, amb la elaboració de la idea Zona BiciTest i altres que ens agradaria dur a terme en la edició 2016.   

                                      

-EMB (Entitat Metropolitana de Barcelona) i ATM (Autoritat del Transport Metropolità) Els temes que tractem amb aquests organismes supramunicipals, ho fem mitjançant la col·laboració amb la CCUB (Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta). Treballs: “La Bicicleta un vehicle per humanitzar les poblacions” “Sis criteris bàsics...” “4 regles bàsiques pel disseny...”

 

“4 regles bàsiques pel disseny...”
  Acció a Centres educatius

Posem els nostres coneixements a l’abast dels centres educatius, per promoure la mobilitat en bicicleta. Les nostres propostes abasten des de l’oferta pedagògica, fins les solucions més pràctiques, com les d’adequar accessos, implementar aparcaments segurs, o aportació d’instructor per fer guiatges.

Serveis a Centres educatius

 


- Camins escolars en bicicleta
(Pautes per determinar-ne els traçats)

Les iniciatives per determinar els “Camins Escolars” no acostumen a tenir en compte les particularitats de la bicicleta, si bé molt sovint se la vol incloure de manera  que se l’acaba forçant a circular quasi sempre, per les mateixes voreres dels que ho fan a peu. Des de l’entitat oferim donar les pautes a seguir, per triar els itineraris dels “Camins Escolars” amb la perspectiva d’un usuari de bicicleta, contemplant criteris de seguretat i comoditat i tenint en compte les seves edats.

 

Tenim els coneixements i l’experiència per oferir solucions concretes a l’hora de definir els accessos de les bicicletes al centre, a la vegada que plantejar amb esquemes i criteris d’execució, les diferents alternatives per resoldre l’aparcament segur d’aquestes. Veure cas pràctic en una escola de Cornellà.

 

Exemple al Centre per adults Jujol. Solució plantejada, pendent d’execució: