Llicencies 2020

 

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES FEDERATIVES

Ser soci del CCSJD i estar al corrent del pagament de la quota de soci

Nom i cognom
DNI
Data de naixement

Mail i movil


Comprovant transferència  al C.C.  ES 10 2100 0291 3102 0020 3580

Tipus de llicència:

                  UCI  -  114 € + foto tipus carnet ( format jpeg )

                  FCC – 99 €

Enviar-ho al info@ccsjd.org  

COBERTURES

LLICÈNCIA ESPORTIVA DE LA UNIÓ CICLISTA INTERNACIONAL (UCI/RFEC)

La Llicència Esportiva UCI habilita al Titular a participar en proves dels  Calendaris Oficials de la UCI, RFEC i FCC. És Obligatòria per a les Categories de Competició a partir de Cadets, i, per a tots els que participin en Marxes, Pedalades Esportives i Cicloturistes del Calendari UCI / RFEC, fora de l'àmbit de Catalunya

La Llicència Esportiva és d'Àmbit Català, i, habilita al titular a participar a proves del  Calendari Català: Marxes Esportives i Cicloturistes, Pedalades de BTT i Proves de Promoció.

Aquesta Llicència està adreçada a la Pràctica del Ciclisme esportiu, de lleure i de promoció, ja sigui en proves organitzades o sortides de club i individuals.

Enllaç Preus Llicències