Llicencies 2018

 

Per poder tramitar la llicència (veure llistat tipus i preus), el soci ha de tenir al dia el pagament de les quotes.  Les llicències mes comuns son la de Cicloturista FCC, 97€, i Cicloturista UCI, 112€.  Les llicències de 2017 valen fins al 31 de desembre i no son prorogables.

 

Enviar un email a info@ccsjd.org amb les seves dades. Obligatoris el nom i cognoms, el mail i el telèfon i el NIF.

 

Si voleu foto a la llicència, enviar un mail a info@ccsjd.org

 

Es podrà fer el pagament en mà a la seu del club en el seu horari habitual, o ingressant en el Compte de la Caixa del Club:

ES 10 2100 0291 3102 0020 3580. Indicant nom i cognoms.

 

 

LLICÈNCIES ESPORTIVES DE CICLISME

 

La FCC disposarà els mitjans personals i tècnics per lliurar les llicències com més aviat millor. Les Delegacions estan a la vostra disposició per atendre-us en la tramitació i en la distribució de les llicències. Les noves llicències seran efectives a partir del dia 1 de gener de 2018. Malgrat la posició actual de les companyies d'assegurances envers les pòlisses destinades a cobrir l'accidentalitat de les activitats esportives del ciclisme, la nova Junta Directiva ha considerat prioritari garantir un millor servei mèdic per l'atenció als nostres federats. Amb aquesta condició, el preu de les llicències en el 2018 es veurà incrementat un 1,8% d'acord amb l'IPC del 2017 a Catalunya. Respecte als esportistes menors de 15 anys, no ha estat possible aplicar el mateix criteri a causa del fort increment aplicat per la companyia d'assegurances. Insistir a tots els practicants de ciclisme, la importància de tenir coberta qualsevol contingència, sigui per necessitat d'assistència mèdica o per responsabilitat civil. Els danys que un ciclista pot ocasionar a tercers poden suposar una demanda important per l'implicat i poden repercutir en els directius del club a qui representa.

 

En el 2018 les pòlisses seran les següents: -La companyia Allianz cobrirà els accidents i la RC dels federats fins a 16 anys. -La companyia Ayax-Lloyd's cobrirà els accidents als federats majors de 16 anys. -La companyia Catalana Occidente cobrirà la RC dels federats majors de 16 anys. Us recordem la importància de seguir el protocol d'actuació en cada cas, accident i responsabilitat civil. IMPORTANT: -La cobertura d'assegurances per les llicències del 2017 és vàlida fins al 31 de desembre i sense pròrroga. -Per al 2018, el programa tindrà com a camps obligatoris el mail o adreça electrònica i el telèfon del federat. -Per a tots els federats de competició (des de Cadets a Màster-60), serà obligatori adjuntar en el programa el Certificat d'aptitud esportiva, sigui la del 2017 o la nova del 2018 (la vigència és per 2 anys). -Sense aquests camps degudament omplerts, l'aplicació no deixarà continuar amb la tramitació de la llicència. -Els tècnics esportius hauran d'adjuntar el document de titulació corresponent o el Registre Oficial de Professionals de l'Esport (ROPEC) per tal de tramitar la llicència del Tècnic.

 

Enllaç Preus Llicències