Presentació

Espai BiciMobilitat és una secció del Club Ciclista Sant Joan Despí, que va iniciar la seva activitat l’any 2011 amb clara vocació per defensar i promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la nostra localitat. Aquesta àrea està desvinculada de la vesant esportiva i s’emmarca en l’àmbit del medi ambient.

    La causa

Repartides pel territori hi ha diverses entitats específiques dedicades plenament a defensar els usuaris de la bicicleta urbana, com ara ECF (European Cyclist Federation) en l’àmbit europeu, ConBici a nivell de l’estat espanyol, el BACC (Bicicleta Club de Catalunya) i CCUB (Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta)a nivell català, i BiciBaix a la nostra comarca, per citar-ne algunes de les més significatives, però generalment aquestes no s’acostumen a trobar en l’àmbit local, tot i que algunes entitats ecologistes locals com La Saboga de l’Hospitalet) han estat assumint-ne aquest paper de manera molt destacable.

 

L’Espai BiciMobilitat pretén omplir aquesta àrea des d’una entitat local com la nostra, amb la voluntat de recollir les diferents sensibilitats i contextos, per sumar esforços en defensa dels usuaris de la bicicleta no esportiva en general.

Al mateix temps, volem encoratjar els clubs ciclistes a que també vagin assumint aquest rol.


   Àmbit d'acció
Som una entitat local, però en la mobilitat, les influencies de l’entorn més enllà del municipi, son molt rellevants i per tant és necessari mantenir nombroses connexions exteriors.

   Línies de Treball

Des de l’Entitat volem treballar en dues direccions. La primera s’emmarca en el camp de la conscienciació, el servei  i la transmissió de coneixements del què en podríem dir la cultura de la mobilitat en bicicleta, dirigida a tots els sectors i edats, però fent-ne un especial èmfasi en allò que té a veure amb els nens i nenes en edat escolar:

 

-Pedagogia:

 

La segona línia d’acció va dirigida a treballar en col·laboració amb l’ajuntament, per aconseguir que a Sant Joan Despí en el futur més proper possible, arribi a tenir d’una àmplia xarxa segura, contínua i còmode per poder-hi circular en bicicleta:

 

Orientació per ajudar a planificar l’accessibilitat i aparcaments de bicicletes a edificis, comunitats i equipaments.

Elaboració de propostes d’adequació de la xarxa viària, per facilitar laccés de les bicicletes. Dirigides a l’Ajuntament i estaments competents.

   Objetius 2015

-Obrim “l’Espai” a les escoles. Volem entrevistar-nos amb els responsables dels centres educatius per oferir-los el nostre suport i assessorament relacionat amb la mobilitat en bicicleta.

-Col·laboració en la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura.

   Objetius 2016

Eixamplar la nostra oferta i acció en els centres educatius. Al 2015 vàrem fer arribar a totes les escoles i instituts del municipi, un full informatiu presentant la nostra “Carta de Serveis” específics per l’àmbit educatiu. Durant aquest any passat, també vàrem tenir algunes entrevistes fetes in situ, notant-ne una bona acollida. Fruit d’aquestes, va sorgir un encàrrec per millorar la seguretat de l’aparcament d’un d’ells, que gustosament vàrem atendre, fent una proposta documentada i a mida, que es va presentar a l’Ajuntament.
Ara ens agradaria entrevistar-nos amb la resta de centres, per explicant-los també de primera mà, en què consisteixen les nostres propostes, esperant que d’aquestes se’n derivin un bon grapat de consultes i encàrrecs.


Observació i propostes durant la implementació del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018. En el 2014 l’Ajuntament va aprovar el Pla d’Actuació del PMU i paulatinament ha d’anar efectuant les mesures i actuacions que en ell s’hi detallen. En els aspectes que afecten directa o indirectament a les bicicletes, procurarem incidir perquè se’n faci un bon desplegament de les mateixes, amb l’objectiu de que siguin realment efectives, valentes i amb mires de futur.


Pla Director de la Bicicleta. Des de l’entitat farem tot allò que estigui a les nostres mans, perquè l’Ajuntament comenci a redactar un Pla Director de la Bicicleta per a Sant Joan Despí, que desenvolupi amb detall les actuacions que contempla el PMU i altres que passa per alt.


Seguiment i cooperació en el desenvolupament de la futura “Xarxa Ciclista Bàsica de Catalunya”. Coordinadament amb altres entitats d’àmbit supramunicipal com la CCUB i altres, farem les nostres aportacions en tots els fòrums que sens doni l’oportunitat, per tal de mirar d’aconseguir una xarxa bici, el més còmoda, segura i ben cohesionada possible.


“Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura”. Com cada any volem ser una de les principals entitats col·laboradores d’aquest esdeveniment, en el nostre municipi. Però ja vàrem manifestar molt clarament en el Departament de Medi Ambient, que la “Passejada en Bicicleta” la trobem del tot insuficient i una fórmula ja esgotada, sobretot pel baix compromís que suposa. Per això estem disposats a treballar amb el consistori, per fer que l’edició del 2016 sigui una altra cosa i vagui carregada de continguts que impliquin un major compromís institucional i que al mateix temps aquests s’estenguin al llarg de tota la “Setmana”, que haurà d’estar farcida d’activitats molt més implícitament relacionades amb la mobilitat sostenible, amb un caire didàctic, que fomentin la pedagogia i per altra banda, també algunes, aportin efectes pràctics que deixin petjada permanent a la ciutat.


Els clubs ciclistes també amb la mobilitat. Les entitats ciclistes tradicionals, fonamentalment eclipsades per l’aspecte esportiu, tendeixen a posar-se de perfil en tot allò més concretament relacionat amb la mobilitat. Des de la nostra entitat, seguirem treballant en la tasca d’animar als clubs ciclistes de la Comarca i fora d’ella, perquè es sensibilitzin i adquireixi compromisos, per promoure també la mobilitat en bicicleta als seus respectius municipis.   Objetius 2017

 

La nostra presència en jornades tècniques i en fòrums ha estat notable, allà on calia defensar la bicicleta com a mitjà universal de desplaçament: Plataforma en Defensa de la Bicicleta, Mesa de la Bicicleta de la Generalitat, Consell de Medi Ambient de Cornellà, Taula “Economia sobre rodes” a Sant Boi, Debat participatiu “Equilibri i Sostenibilitat” a Sant Joan Despí, Comissió Tècnica del BACC, Grup de Carreteres Compartides de la Generalitat, “La bicicleta a debat” a L’Hospitalet, “La integració de la bicicleta a les ciutats” a Montcada i Reixach, Debat “Reducció d’emissions contaminants a Europa” a la seu Institucions Europees de Barcelona...
El que ha quedat pendent d’assolir fins aquest moment, tot i portar 6 anys treballant-ho, és aconseguir que el Govern Municipal de Sant Joan Despí consideri la nostra entitat com un veritable referent, interlocutor i representat dels usuaris de bicicleta urbana a la nostra ciutat. Quan això passi ens informarà abans d’emprendre qualsevol actuació urbanística o normativa que afecti a la bicicleta en aquesta població i ens doni l’oportunitat per fer aportacions. Per tant, seguirem treballant per assolir aquest estatus i ens el posem com un dels principals objectiu d’aquest 2017.


Consolidar l’aposta per la formació i el recolzament als centres educatius:

Durant el 2016 hem posat en pràctica el primer "Bici-Bus" en una escola de Sant Joan Despí i en un Institut de Cornellà. (Acompanyaments escolars en bicicleta, amb el marc dels Camins Escolars).
Gràcies al Consell Esportiu del Baix Llobregat, hem impartit una formació a 22 docents de Primària i Secundària, basada en la Unitat Didàctica "Bici-Escola", per iniciar-los com a futurs Guies Ciclistes amb tècniques de conducció de bicicleta per àrees urbanes i guiatge de grups ciclistes en entorns oberts al trànsit.
També hem col·laborat per instal·lar aparcaments de bicicletes en algun centre educatiu.


Unitat Didàctica “Bici-Escola”
Enguany els ajuntaments de Cornellà i de Sant Joan Despí ens han encarregat la tasca d’oferir als Centres Educatius de Primària i Secundària, la Unitat Didàctica “Bici-Escola”, en el marc de les “Propostes d’Activitats Educatives” que ofereixen els respectiu Departament d’ambdues poblacions, el qual consisteix en un curset de nocions bàsiques per conduir una bicicleta en àrees urbanes, que va dirigit principalment als alumnes de Cicle Superior de Primària i 1er i 2on de Secundària i que es realitza en horari lectiu.
Treballarem per què un bon nombre de Centres la programin durant el curs 2016-2017 i esperem assolir una quantitat significativament superior el proper curs 2017-2018.


Camins Escolars "Bici-Bus"
Cal estendre el “Bici-Bus” i oferir-lo a més centres educatius tant de primària com de secundària, per aconseguir-ho és imprescindible involucrar-hi les Ampa i per tant fer l’esforç d’anar-los a visitar i donar a conèixer aquesta iniciativa, com a extensió i complement del projecte de “Camins Escolars”.


Aparcaments bici
Proporcionar un fàcil accés i l’aparcament segur de les bicicletes als Centres Educatius, és molt important per incentivar els desplaçaments a cada destinació. Conscients d’això posarem a disposició dels centres, els coneixements adquirits, per facilitar la instal·lació més adequada per cada cas. Ajudant a escollir la ubicació, tipus de muntatges i materials més adients.   Empremta

- Memòria anual Espai BiciMobilitat 2011

- Memòria anual Espai BiciMobilitat 2012

- Memòria anual Espai BiciMobilitat 2013

- Memòria anual Espai BiciMobilitat 2014

- Memòria anual Espai BiciMobilitat 2015