GRUP BIKINGAS

Grup de noies i dones guerreres que sortim a pedalar els dissabtes per carretera. Les nostres rutes acostumen a ser d’entre 70 i 115 km. Però si cal, de tant en tant s’organitza sortida de paseo, així les que no poden entrenar gaire, també poden venir. Gregaris benvinguts!


El punt de sortida serà el pàrquing del Poliesportiu Salvador Gimeno de Sant Joan Despí.


Horari
: 7:30 a l'estiu i 8:00 a l'hivern.